Medytacja

Za pomocą medytacji można doprowadzić się do stanu głębokie­go odprężenia i przede wszystkim uwolnić głowę. Warunek jest przy tym taki, jak przy innych technikach relaksacyjnych: przede wszystkim spokój. Można rozpoczynać dzień medytacją, aby uwolnić głowę i spo­kojnie stawić czoła wymaganiom dnia lub zakończyć dzień medyta­cją, aby spokojnie zasnąć. Na próbę zestawiliśmy ćwiczenia tak zwanej ukierunkowanej medytacji.

Program treningowy ukierunkowanej medytacji:

  • Ustawić sobie budzik na 10 minut.
  • Usiąść po turecku na podłożu lub na stołku do medytacji (to drugie jest wygodniejsze, bo nogi nie ścierpną) i zamknąć oczy.
  • Oddychać równomiernie.
  • Otworzyć oczy, ale pozostawić powieki wpół zamknięte i skoncentrować się teraz na jednym, przygotowanym wcześniej przedmiocie (może to być na przykład świeca lub kwiat w wazonie). Następnie skierować całą uwagę na ten przedmiot, tak aby w naszej głowie nie było miejsca na żadne zakłóca­jące myśli.
  • Nadal koncentrować się na przedmiocie i przez cały czas oddychać głęboko i równomiernie.
  • Gdy budzik zadzwoni, proszę się wyprostować, rozciągnąć i pozwolić jesz­cze trochę na działanie odprężenia.

Innym rodzajem medytacji z tybetańskiego buddaizmu jest stoso­wanie mantry: „Om Mani Padme Hum”. To zdanie powtarza się 100 razy i wypowiada je coraz wolniej i coraz bardziej rytmicznie. Wkrótce następuje efekt, że w transie nie słyszy się już w ogóle, co się mówi. Także tutaj po zakończeniu trzeba się rozciągnąć, wyprostować i świa­domie powrócić do codzienności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.