Głębokie odprężenie

Wizualizacja: dodatkowym ćwiczeniem dla typu stymulacji jest tak zwana wizualizacja. Może pomóc w uwolnieniu głowy i wskazaniu no­wych dróg, jeśli zapędziliśmy się w jakiejś sprawie, co może się czasem zdarzyć typowi stymulacji. Technika wizualizacji polega na zamiłowa­niu naszej podświadomości do obrazów (do tonów dojdziemy jeszcze w tym rozdziale). Za pomocą kreatywnej wizualizacji można bezpo­średnio przemówić do swojej podświadomości. Trzeba znaleźć czas, żeby skoncentrować się długo i intensywnie na określonym obrazie lub scenie, których spełnienia byśmy sobie życzyli. Nasze wewnętrzne oko uczyni wykonalnym to, co dotychczas wydawało się nie do pokonania i dzięki temu wewnętrzne, nieświadome bariery znikną. Szczególnie w trudnych procesach myślowych lub sytuacjach obciążenia psychicz­nego wizualizacja może pomóc w znalezieniu kreatywnego wyjścia.

Fantazjowanie: te podróże działają tak samo, jak wizualizacja. W myślach można wybrać się tam, dokąd chcemy. Możemy opłynąć wyspę, wspinać się na góry lub płynąć statkiem po morzu. Wystarczy wizualizować spokojnie całą atmosferę, światło, zapach, właściwości podłoża. Ćwiczenie pomoże już po krótkim czasie zredukować bie­żący stres.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.