Najważniejsze podstawy żywienia

Nasz genetycznie ustalony limbiczny profil wyraża się nie tylko w naszych motywacjach, naszych decyzjach i naszym zachowaniu. Każdy typ ma także inną przemianę materii i wynikające stąd inne zapotrzebowanie żywieniowe. Można u siebie zauważyć, że po spoży­ciu określonych środków spożywczych czujemy się zmęczeni i ospali, a po zjedzeniu innych jesteśmy w formie i naładowani energią. Zjawi­sko indywidualnej tolerancji środków spożywczych można zaobser­wować u każdego człowieka. Jeden potrzebuje ryb, aby czuć się do­brze, drugi kocha makaron jako dawcę energii. Tajemnica, jaka się za tym kryje, jest stara jak ludzkość. Każde ciało potrzebuje wprawdzie substancji odżywczych, jak witaminy, minerały, białko, tłuszcz i wę­glowodany, jednak ich konieczna ilość i właściwy skład są dla różnych ludzi odmienne. To genetycznie ustalone indywidualne zapotrzebowa­nie na poszczególne substancje odżywcze sprawia, że określone środki spożywcze są dla jednego bardzo pożyteczne, u drugiego niczego nie zmieniają, a trzeciemu mogą wręcz szkodzić.

Wielu ludzi nie docenia skutków żywienia, mimo że jest ono bar­dzo ważne dla dobrego samopoczucia i bezproblemowego przebiegu wszystkich funkcji organizmu. Wynika to stąd, że skutki żywienia wi­dać raczej późno. Rzadko uświadamiamy sobie to, że uczucie prze­pełnienia lub nadkwaśność to skutki spożycia niezdrowego posiłku. Chińskie przysłowie mówi:,,Jedna choroba może mieć wielu ojców, ale matką każdej choroby jest nieodpowiednie żywienie”.

Jeśli organizm nie otrzymuje tego, czego potrzebuje, jest mniej w stanie podołać obciążeniom dnia codziennego i z biegiem czasu choruje. Z drugiej strony żywienie, które zaopatruje ciało w indywi­dualnie odpowiednie substancje odżywcze, daje najlepsze warunki dla wydajności, dobrego samopoczucia i stabilnego zdrowia. Poza fi­zycznym samopoczuciem sposób odżywiania wpływa także na naszą duchową równowagę. To, co jemy, stanowi także o tym, jak wygląda­my i jak się czujemy, o naszych wynikach i wydajności, jakości naszych emocjonalnych doświadczeń, jakości naszego snu i tym, co nam się śni, czy będziemy zdrowi, czy zachorujemy, a wreszcie o tym, jak się zestarzejemy.

Dzięki podziałowi na limbiczne typy można znacznie dokładniej określić potrzeby żywieniowe i trafniej stwierdzić, jakie formy żywie­nia mają pozytywny, a jakie negatywny wpływ na określone limbiczne naznaczenie. W związku z tym, że kod życia, jak stwierdziliśmy, od­zwierciedla się także w typie przemiany materii, uwzględniliśmy w naszym programie żywienia zgodnie z kodem życia także wyniki badań nad przemianą materii. Do naszego programu weszły w szczególności nauka o różnych typach przemiany materii oraz różne grupy krwi, po­nieważ bazują na podobnym ewolucyjno-genetycznym szeregu argu­mentacji jako argumentacja kodu życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.