Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Podsumowanie

Jak dowiodły wyniki badań neurobiologicznych ostatnich lat, nasz mózg może się uczyć przez całe życie, przyswajać nowe wiadomości, przyzwyczajać się do nowych zachowań i dzięki temu utrzymywać nas w sprawności fizycznej i psychicznej. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać w tym serwisie, że styl życia jest zawsze w naszych rękach i możemy go zmienić na nowy i pozytywny! Nikt z nas nie musi być ofiarą niekorzystnych nawyków życiowych, które wyrażają się przede wszystkich w błędnym żywieniu, zbyt małej ilości ruchu i zbyt małej ilości czasu na relaks.

Każdy z nas nosi w sobie podstawy do pozytywnej zmiany własne­go życia, które tkwią w kodzie życia zakorzenionym w naszym lim­bicznym układzie. Ten kod życia nada nam kierunek i wskaże drogę do pozytywnego stylu życia, wzbogaci dzień powszedni, przyniesie radość i zapewni pozytywne uczucia oraz więcej radości życia. Ten serwis to klucz do postępowania zgodnie ze swoim kodem życia i osobistymi potrzebami żywienia, ruchu i relaksu.

Przy odrobinie dyscypliny można zahamować procesy starzenia, wzmocnić układ odpornościowy i zyskać pozytywny stosunek do ży­cia. Proszę wziąć ten klucz do ręki i otworzyć drzwi! Zapewniam, że kod życia jest drogą do osobistego sukcesu.